fbpx

Plavby Pálava

Pro rybáře

Informace pro zájemce o rybolov v rybářském revíru Dyje 7. Jedná se o lov z loděk, o lov ze břehu s použitím loděk k “zavážení” a o klasický lov ze břehu. Na vodním díle Nové Mlýny I (Dyje 7) je v provozu velká osobní motorová loď Munot.  Pro vaše pohodlí při rybaření je dobré si zjistit, kde se nachází plavební dráha lodi. K tomu účelu je k dispozici mapový podklad, který najdete pomocí odkazu níže.

V mapě naleznete plavební dráhu, která je v kritických místech (v blízkosti plánovaných čínských lázní a v blízkosti ptačího poloostrova) vyznačena plavebními znaky. Plavební znaky zde byly umístěny státním podnikem Povodí Moravy na základě rozhodnutí Státní plavební správy ze dne 17. srpna 2024. Šířka plavební dráhy činí 60 m, což je prostor, který odpovídá manévrovacím schopnostem lodi za všech povětrnostních podmínek. V plavební dráze je nanejvýš nevhodné provozovat rybolov. Pokud tak učiníte, stanete se překážkou v plavební dráze a za žádných okolností nikdo nebude odpovídat za případně vzniklé škody. Naopak, pokud se plavební dráze vyhnete, nebude Vaše rybaření ohroženo lodní dopravou a Vy si rybaření v klidu užijete.

TRVALO 3 ROKY, NEŽ SE PODAŘILO PLAVEBNÍ DRÁHU ADMINISTRATIVNĚ PROSADIT. DOUFÁME TEDY, ŽE TUTO NAŠI SNAHU OCENÍTE A NAOPAK NEBUDETE ZA KAŽDOU CENU VYHLEDÁVAT KONFLIKTY, KTERÉ K NIČEMU DOBRÉMU NEVEDOU, A TO PLATÍ JAK PRO VÁS, TAK PRO NÁS.

PRO VĚČNÉ NESPOKONCE: nejčastější výtkou proti plavbě ze strany rybářů je, že si jezdíme jak chceme a schválně najíždíme do montáží, což je z mnoha důvodů naprostý nesmysl. Ovšem všechny plavby jsou zaznamenávány jak v GPS záznamníku (trasa každé plavby bude zaznamenaná), tak na kamery, aby nemohlo dojít k úmyslně vyvolaným konfliktům na základě falešných obvinění. Pokud se ale s člunem postavíte do plavební dráhy nebo bude vaše montáž tažena přes plavební dráhu tzv. nalehko, musíte počítat s tím, že je vysoká pravděpodobnost, že o montáž přijdete. Buďte prosím proto ohleduplní vůči nám, ale i Vám a plavební dráze se vyhněte. My se také budeme snažit neplout mimo plavební dráhu tak, abyste si mohli rybaření v klidu užít a nemuseli se o Vaše vybavení bát.